Rada Języka Kaszubskiego

Uchwały 2014

Uchwały 2014

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2014 roku


Biuletyn 2014 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/14 z dn. 14.04.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z określeniami Boga Ojca

 Uchwała nr 2/RJK/14 z dn. 14.04.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z określeniami Trójcy Przenajświętszej

 Uchwała nr 3/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z angelologią  

 Uchwała nr 4/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa zwiazanego ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi

 Uchwała nr 5/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z tradycyjnymi bóstwami i demonami kaszubskimi 

 Uchwała nr 6/RJK/14 z dn. 27.06.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z filmem

 Uchwała nr 7/RJK/14 z dn. 28.05.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z muzyką - litery A-B

 Uchwała nr 8/RJK/14 z dn. 24.09.2014 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z teatrem

 Uchwała nr 9/RJK/14 z dn. 24.09.2014 r. w sprawie stosowania pojęć i terminów związanych z Internetem - uzupełnienie

Uchwały 2015

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2015 roku


Biuletyn 2015 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/15 z dn. 21.03.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z ubiorem i modą

 Uchwała nr 2/RJK/15 z dn. 13.05.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z rzeczami ostatecznymi

 Uchwała nr 3/RJK/15 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminami muzycznymi - litery C-F 

 Uchwała nr 4/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa zwiazanego z terminami geograficznymi

 Uchwała nr 5/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania skrótów nazw przypadków w języku kaszubskim 

 Uchwała nr 6/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania fleksji języka kaszubskiego

Uchwały 2012

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2012 roku


Biuletyn 2012 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 1. Słownictwo związane z sakramentem małżeństwa.

 Uchwała nr 2/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zaznaczania labializacji w kaszubskojęzykowych tekstach pisanych

 Uchwała nr 3/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 2. Słownictwo związane z domem kultu.

 Uchwała nr 4/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 3. Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym.

 Uchwała nr 5/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 4. Słownictwo związane z objawieniem Bożym.

 Uchwała nr 6/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 5. Słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi.

 Uchwała nr 7/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną - fleksja.

 Uchwała nr 8/RJK/2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną - składnia.

 Uchwała nr 9/RJK/2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania jotacji w języku kaszubskim.

Uchwały 2013

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2013 roku


Biuletyn 2013 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/13 z dn. 17.05.2013 r. w sprawie terminologii związanej ze słownictwem medialnym

 Uchwała nr 2/RJK/13 z dn. 17.05.2013 r. w sprawie terminologii związanej ze słownictwem odnoszącycm się do hodowli zwierząt

 Uchwała nr 3/RJK/13 z dn. 17.05.2013 r. w sprawie terminologii związanej z wyposażeniem domu  

 Uchwała nr 4/RJK/13 z dn. 29.06.2013 r. w sprawie terminologii związanej ze zbieractwem

 Uchwała nr 5/RJK/13 z dn. 29.06.2013 r. w sprawie terminologii związanej z rolnictwem

 Uchwała nr 6/RJK/13 z dn. 18.09.2013 r. w sprawie stosowania kaszubskiego języka w słownictwie religijnym i obyczajowym. 1. Słownictwo związane z nazwami Syna Bożego

 Uchwała nr 7/RJK/13 z dn. 18.09.2013 r. w sprawie stosowania kaszubskiego języka w słownictwie religijnym i obyczajowym. 2. Słownictwo związane z teologicznymi i literackimi określeniami Ducha Świętego

 Uchwała nr 8/RJK/13 z dn. 18.09.2013 r. w sprawie terminologii związanej z medycyną ludową

 

¨

Uchwały 2011

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2011 roku


Biuletyn 2011 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i terminów gramatycznych. Słownictwo związane z lasem i wodą.

 Uchwała nr 2/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie funkcjonowania niektórych polskich reguł ortograficznych w języku kaszubskim.

 Uchwała nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (1.Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia)

 Uchwała nr 4/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (2.Słownictwo związane z okresem wielkanocnym)

 Uchwała nr 5/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (3. Słownictwo związane z okresem zwykłym)

 Uchwała nr 6/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (4. Słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia).

 Uchwała nr 7/RJK/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (5. Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu)

 Uchwała nr 8/RJK/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej

 Uchwała nr 9/RJK/2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (6.Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych)

 Uchwała nr 10/RJK/2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (6. Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa)

 Uchwała nr 11/RJK/2011  z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nazewnictwa podstawowych znaków interpunkcyjnych w języku kaszubskim. (Uzupełnienie)

Podkategorie

 

 


 

Spëtôj