Rada Języka Kaszubskiego

Sympozjum 2014

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

we Wieżycy 27-28 czerwca 2014 roku

27 czerwca 2014 (piątek)

Słownictwo z zakresu kultury: film. Podjęcie stosowej uchwały

Dyskusja: Dwujęzyczne nazwy miejscowości: doświadczenia i perspektywy

Moderator dyskusji: Danuta Pioch 

Głosy w dyskusji:

 • Danuta Pioch Historia wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości
 • Łukasz Grzędzicki Tablice z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami miejscowości w języku kaszubskim - od szczytnych założeń ustawodawcy po skrzeczącą kaszubską rzeczywistość. Jakie wnioski można wyciągnąć z błędów popełnionych na PomorzU i w innych regionach Europy ?
 • Joanna Turzyńska  Nazwy dwujęzyczne w powiecie kościerskim –Gmina Dziemiany
 • Eugeniusz Pryczkowski  Funkcjonowanie nazw kaszubskich w środowisku
 • Prof. Edward Breza, prof. Marek Cybulski  Kilka słów o „Polsko-kaszubskim słowniku nazw miejscowych i fizjograficznych”

28 czerwca  2014 (sobota)

Referaty:

prof. Edward Breza  Typy nazwisk polskich i ich kaszubienie

prof. Marek Cybulski   Standaryzacja kaszubszczyzny. Historia, przykłady, zakres

 dr hab. Duszan  Paždjerski  Propozycje adaptacji wyrazów obcych w języku kaszubskim

prof. Edward Breza Nazwiska od nazw drzew

Marika Jelińska  O formach poczesnych w kaszubszczyźnie

prof. Daniel Kalinowski  Precz z komuną po kaszubsku. Dramaty Jana Piepki

Bożena  Ugowska  Bohaterowie swoich miejsc i czasów w publicystyce Stanisława Pestki

prof. Danuta Stanulewicz Objaśnienia dotyczące kultury kaszubskiej w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta.

Eugeniusz  Pryczkowski  Paweł Szefka - wybitny twórca i kreator kaszubskiego ruchu folklorystycznego

Tomasz  Fopke  Onomatopeja w pieśni kaszubskiej

dr Elżbieta Bugajna Wychowanie przez sztukę

prof. Danuta Stanulewicz, Wanda Lew-Kiedrowska  Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży

Wanda Lew- Kiedrowska  10 lat majówki z Józefem Wybickim

Eugeniusz Pryczkowski  Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie w sztuce i promocji regionu

Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.

 

Sympozjum 2015

IX Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Bogactwo kulturowe Kaszub

Wieżyca, 26-27.06.2015

26 czerwca 2015 (piątek)

Rozpoczęcie IX Sympozjum RJK  - przewodnicząca RJK Danuta Pioch

prof. Tadeusz Linkner, Od liryki do epiki – ks. dr Leon Heyke.

Grzegorz Schramke,  Zôklãtą stegną na sabat. Stolëmë, mòrzëce i jinszé strôszczi w kaszëbsczich ksążkach Jerzégò Sampa.

dr Małgorzata Klinkosz, Procesy globalizacyjne we współczesnym języku kaszubskim - zarys problematyki.

Tomasz Fopke, „Jedna matka dwóch ojców”. Przykłady wykorzystania jednego tekstu przez kilku kompozytorów.

Karolina Serkowska, Tradycja tańca na Kaszubach według opracowań Pawła Szefki pt. „Tańce kaszubskie.

 

27 czerwca  2015 (sobota)

prof. Edward BrezaLiryki ks. dr. Leona Heykego.

prof. Daniel Kalinowski, Hubert Suchecki. Zapomniany dramaturg kaszubski?

dr Elżbieta Bugajna, Rzecz o poezji Jana Zbrzycy.

prof. Adela Kuik-Kalinowska, Archetypiczne obrazy kobiet. O poezji Krystyny Muzy oraz Idy Czai.

prof. Danuta Stanulewicz, O potrzebie stworzenia korpusu języka kaszubskiego.

prof. Duszan Paždjerski, O potrzebie powstania słownika frekwencyjnego  języka kaszubskiego.

Janusz Mamelski, Standaryzacja języka kaszubskiego i jej wpływ na twórczość poetycką.

dr Artur Czesak, Proces kodyfikacji języka śląskiego  wobec doświadczeń kaszubskich.

prof. Edward Breza, Tytuł Matki Boskiej - Matka Pięknej Miłości.

prof. Danuta Stanulewicz, Nazwy kamieni jubilerskich w kaszubszczyźnie.

prof. Marek Cybulski, Końcówki osobowe czasowników w czasie przeszłym i w trybie przypuszczającym.

Żaneta Grzenkowicz, Członkowie rodziny w słownikach i podręcznikach języka kaszubskiego.

Eugeniusz Pryczkowski Współczesny nauczyciel języka kaszubskiego - dylematy i możliwości.

Wanda Kiedrowska, O królewiónce w pałacu – o kaszubskim dyktandzie.

Danuta Pioch, Liczą Kaszuby „żem je tak kochał”  -  o inicjatywach w gminie Sierakowice związanych z uczczeniem dokonań  ks. B. Sychty.

Marika Jelińska, Warsztaty regionalne Remusowa Kara, czyli kaszubska edukacja
w
studenckim wydaniu.

Eugeniusz Pryczkowski, Znani Kaszubi z wielkiej sceny show-biznesu

Danuta Pioch  Podsumowanie IX Sympozjum RJK  Zakończenie.

                     

Sympozjum 2012

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

29 – 30 czerwca 2012 r. w KUL w Wieżycy

 

29 czerwca 2012 (piątek)

1.  Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa:

- terminologia gramatyczna  (fleksja);

- terminologia gramatyczna  (składnia);

- słownictwo związane z Objawieniem Bożym;

- słownictwo związane z tradycjami, zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi.

 

2. Gościnnie - Wiesława Cholewa (Sorbona) Kilka uwag  na temat własnej pracy, m. in. w kwestii  fonetyki kaszubskiej 

Dyskusja poświęcona zagadnieniom pracy Rady Języka Kaszubskiego w przyszłościczym powinna zajmować się Rada - oczekiwania różnych środowisk (nauczycieli, tłumaczy, pisarzy, dziennikarzy, samorządowców) wobec Rady

Moderator dyskusji: Danuta Pioch

Głosy w dyskusji:

 • Piotr Dziekanowski (dziennikarz)

       Gazétné ôrte w kaszëbiznie. Co je, co bë mògło bëc ë co bë miało bëc

 • Tomasz Fopke (literat, muzyk)
 • Janusz Mamelski (nauczyciel)
 • Bożena Ugowska (tłumacz, literat)
 • Magdalena Kropidłowska, Tatiana Slowi (dziennikarki Radia Gdańsk)
 • Adam Leik (Wiceburmistrz Bytowa, samorządowiec)

 

30 czerwca 2012 (sobota)

Konferencja pt. Religia w życiu człowieka

- prof. Edward Breza Imiona ludowe, liturgiczne i literackie Najświętszej Marii Panny u Kaszubów

- Dariusz Majkowski Słownictwo religijne w czasopiśmie Zwónk Kaszëbsczi.

- Eugeniusz Pryczkowski Kaszubszczyzna w Kościele.

- prof. Danuta Stanulewicz Kaszubszczyzna jako język religii - opinie młodzieży.

- prof. Jadwiga Zieniukowa /gościnne/Język kaszubski w kaznodziejstwie i pielgrzymowaniu.

- prof. Daniel Kalinowski Poezja kaszubskich księży. Możliwości i ograniczenia.

- Elżbieta Bugajna W świecie poezji religijnej.

- Bożena Ugowska Formy pobożności na Kaszubach.

- Karolina Serkowska Religijność Kaszubów w twórczości ludowej

- dr hab. Adela Kuik – Kalinowska Relacje międzyreligijne w prozie wspomnieniowej Anny  Łajming.

- Wanda Lew – Kiedrowska Wiara i religia w Żecém i przëgòdach Remusa

- Eugeniusz Pryczkowski Komisja Kościelna ZKP (2004-2007) w procesie wchodzenia   kaszubszczyzny do liturgii Kościoła.

- dr Duszan Paždjerski Praca nad słownikiem kaszubsko – serbskim (wybrane problemy).

- Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.

Sympozjum 2013

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

29 – 30 czerwca 2013 r. w Starbieninie

 

29 czerwca 2013 (sobota)

1.  Podjęcie uchwał w sprawie proponowanego słownictwa

Dyskusja poświęcona działalności  Rady Języka Kaszubskiego: doświadczenia i perspektyw (omówienie dotychczasowych przedsięwzięć, uchwał Rady oraz przyszłość Rady)

Moderator dyskusji: Danuta Pioch

Głosy w dyskusji:

 • Dusan Pazjerski
 • Grzegorz Schramke
 • Eugeniusz Gołąbek
 • Jerzy Treder/Justyna Pomierska

30 czerwca 2013 (niedziela)

Konferencja pt. Bogactwo kulturowe Kaszub

- prof. Edward Breza, Imiona osobowe pochodzące od określeń zwierząt

- prof. Daniel Kalinowski, Piękno z oddalenia. A. Majkowski i S. Pestka o Kaszubach

- Bożena Ugowska, Zaklęta w legendzie... miejsca, historia na wybranych przykładach

- prof. Danuta Stanulewicz, Sądy młodzieży nt. kultury kaszubskiej

- prof.  Adela Kuik – Kalinowska Kaszubskie kresy. Dla kogo kresy, dla kogo centrum?

- Elżbieta Bugajna, Na styku historii i kultury

- prof. Danuta Stanulewicz, Pole leksykalne - odzież w słowniku St. Ramułta i J. Trepczyk

- Danuta Pioch, Kręgi związane tematycznie z kulturą w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego

- Eugeniusz Pryczkowski, Aktualny rozwój kultury kaszubskiej u Kaszubów w Kanadzie

- Piotr  Dziekanowski, Nowe albo nieznane słownictwo kaszubskie

- prof. Marek Cybulski, O alternacjach samogłoskowych we fleksji kaszubskich rzeczowników, przymiotników i czasowników

- dr  Dusan Pazdjerski, Adaptacja nazw własnych obcego pochodzenia w języku kaszubskim – przyczynek do dyskusji

- Eugeniusz Pryczkowski, Rozwój współczesnej muzyki kaszubskiej na przykładzie siedmioletniej działalności  zespołu "Spiéwné kwiôtczi 

- Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.

Sympozjum 2011

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

30 wrzesnia – 01 października 2011 r. w KUL w Wieżycy

30 września 2011r. (piątek)

Podjęcie uchwał

- Podjecie uchwały w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego.

- Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu.

- Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa szpitalnego.

- Podjęcie uchwały w sprawie słownictwa medialnego,

Referaty

– Duszan Pazdierski, Prace nas pierwszym kaszubsko-serbskim językiem

– Karol Rhode, Jãzëkòwë różnice midzë Kaszëbama w Eùropie ë Kanadze

1 października 2011r. (sobota)

- prof. Edward Breza, Gatunki wypowiedzi dziennikarskiej

- Bożena Ugowska, Tłumaczenia  - ich występowanie i zastosowanie ww współczesnych mediach.

- Danuta Stanulewicz, Kaszubskie terminy związane z funkcjonowaniem stron internetowych

- prof. Daniel Kalinowski Literatura kaszubska w internecie (wydawnictwa, grupy literackie, twórcy)

 

 

- Piotr Dziekanowski, Niechtërne zjawiszcza w radiowi kaszëbiznie

- dr Adela Kuik - Kalinowska, Strony internetowe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego

- Danuta Pioch, Kaszubskojęzyczna oferta w TV CSB

- Eugeniusz Pryczkowski, Funkcjonowanie i kres telewizyjnego magazynu kaszubskiego „Rodnô Zemia” (1990 – 2010)

- prof. Tadeusz Linkner, Język kaszubski z Lubania z końca XIX wieku

- Karolina Serkowska, Język kaszubski w miesięczniku "Pomerania" w latach 1963-2011

- Elżbieta Bugajna, Wybrane zagadnienia teologii Boga w kaszubskiej poezji religijnej 

- Danuta Stanulewicz, Zainteresowanie młodzieży kaszubskimi mediami (badania pilotażowe)

Podsumowanie Zebrania Plenarnego RJK

 

 


 

Spëtôj