Rada Języka Kaszubskiego

XII Sympozjum RJK 30.06.2018

Serdecznie zapraszamy na XII sympozjum Rady Języka Kaszubskiego, które poświęcone zostało tematyce niepodległościowej na Kaszubach w związku z trwającymi obchodami odzyskania niepodległości przez Polskę.

Sympozjum odbędzie się 30 czerwca 2018 r. w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (ul. Zamkowa 2a, Wejherowo).

 

Dochodzenie do niepodległości na Kaszubach

10.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch

10.00-10.30 Wykład wprowadzający

Krzysztof Korda, Droga Kaszub do Niepodległej (1772-1920)

 

 

10.30-12.10 Sesja I/Historia. Bohaterowie 

Łukasz GrzędzickiKwestia kaszubska (język i identyfikacja narodowościowa) w kontekście 13. punktu orędzia Wilsona z 8 stycznia 1918 r. i sporów na konferencji paryskiej 1919 r. o dostęp Polski do Morza. 

Elżbieta BugajnaAleksandra Majkowskiego drogi do niepodległości

Eugeniusz PryczkowskiAntoni Miotk z Pucka – kaszubski działacz społeczny i niepodległościowy

Danuta Piochks. Bernard Łosiński – sierakowicki działacz niepodległościowy

Eugeniusz PryczkowskiŻołnierze Błękitnej Armii w drodze na Zaślubiny Polski z Morzem

 

12.10 -12.25  przerwa kawowa

                                                                     

12.25-13.45  Sesja II /Literatura. Język. Kultura.

Daniel KalinowskiOdrodzona Polska w literackich proroctwach Kaszub

Marek CybulskiKoncert Jankiela w kaszubskim przekładzie "Pana Tadeusza"

Tomasz Fopke,  Kaszubska pieśń patriotyczna

Adela Kuik-KalinowskaKaszubskie drogi do Niepodległej w ujęciach literackich

 

13.45 -13. 55 przerwa kawowa

 

13.55-15.00

Danuta StanulewiczSłownictwo historyczne w „Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego” Stefana Ramułta

Aleksandra i Dariusz MajkowscyO ojczyźnie bez patosu. Bytów i okolice w prozie Jana Natrzecégò

Dorota Wilczewska,  Nauka patriotyzmu w rodzinach kaszubskich

                                                                                                                                                               

15.00  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK.  Zakończenie.

Posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego 29-30 czerwca 2018

Dwudniowe posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2018 r. w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 

Termin:     29 czerwca 2017 r. (piątek), godz. 16.00 – 20.00

                  30 czerwca  2017 r. (sobota) godz. 10.00 – 15.00

Program

29 czerwca 2018 r., godz. 16.00

1. Rozpoczęcie obrad

2. Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy

(materiał Tomasz Fopke)

3. Kaszubszczyzna w mediach elektronicznych. Zarys dziejów – referuje Adam Łuczyński.

4. Stan zaawansowania prac nad opracowaniem nazw fizjograficznych w języku kaszubskim - referują koordynatorzy poszczególnych  powiatów.

5. Sprawy bieżące

*****

O Kaszubach po serbsku – prof. Dušan Paždjerski

Prezentacja 4 tomów  Biblioteki Kaszubskiej,  które od 2010 roku ukazały się w belgradzkim wydawnictwie Alma:

 Antologia kaszubskiego opowiadania ludowego (Антологија кашупске народне приповетке), wybór i tłumaczenie D. V. Paždjerski, 2010,

D. V. Paždjerski, Tematy kaszubskie (Кашупске теме), 2014

Kaszubskie opowiadania ludowe (Кашупске народне приповетке), wybór i tłumaczenie D. V. Paždjerski, 2. uzupełnione wyd., 2017

D. V. Paždjerski, H. Makurat, Kaszubsko-serbski słownik (Кашупско-српски речник), 2017

 

* * * *

19.00

Koncert

Chóru Cantores Veiherovienses pod dyrekcją Tomasza Chyły

oraz Zespołu  Wokalnego Art'n'Voices

30 czerwca 2018 r., godz. 10.00

XII Sympozjum RJK - Dochodzenie do niepodległości na Kaszubach

Posiedzenie RJK 12.04.2018

Najbliższe posiedzeniu RJK odbędzie się 12 kwietnia (czwartek) br. o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.
 
W programie:
1.  Kaszubskojęzyczne nazwy miejscowe – końcowe ustalenia dot. słownika.
2. Zasady pisania teksów do Biuletynu  -  ref. prof. Daniel Kalinowski.
3. Tematyka tegorocznych referatów.
4. Sprawy różne.

Posiedzenie RJK 14.05.2018

Najbliższe spotkanie Rady Języka Kaszubskiego odbędzie się 14 maja 2018 r o godz. 17.00 w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.
 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.      Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy (materiał Tomasz Fopke).

3.       Kaszubskojęzyczne nazwy fizjograficzne  powiatu chojnickiego – referuje Felicja Baska-Borzyszkowska i Katarzyna Główczewska

             4.      Program dwudniowego posiedzenia RJK (29 - 30.06.2018, Wejherowo)

5.      Sprawy różne.

II posiedzenie RJK 2018

Drugie posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego w 2018 roku odbędzie się 26 lutego (poniedziałek) o godz. 17.00 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie posiedzenia – przewodnicząca RJK.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.      Biuletyn w 2018 r. (kryteria, struktura, ...) - prof. Daniel Kalinowski      

4.      Sprawy różne.

 

 


 

Spëtôj