Rada Języka Kaszubskiego

Posiedzenie RJK 27.10.2017

Kolejne posiedzenie RJK odbędzie się 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 17.15 w Domu Kaszubskim w Gdańsku.

Spotkanie poświęcone będzie  opracowywanym nazwom miejscowości w języku kaszubskim.

XI Sympozjum Rady Języka Kaszubskiego

Posiedzenie Rady Języka Kaszubskiego

29-30 czerwca 2017 r., Wejherowo

 

Miejsce: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, Wejherowo

Termin: 29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00 – 21.00

             30 czerwca  2017 r. (piątek), godz. 9.00 – 16.00

Program

29 czerwca 2017 r. (czwartek), godz. 16.00

1. Rozpoczęcie obrad.

2. Przyjęcie stanowiska RJK w sprawie zapisu na sztandarze ZKP o/Łubiana.

3. Przyjęcie uchwały związanej ze słownictwem muzycznym – ciąg dalszy (materiał Tomasz Fopke).

4. Słownik nazw miejscowych i fizjograficznych – metodologia.

5. Stan zaawansowania prac nad opracowaniem nazw miejscowych i fizjograficznych w języku kaszubskim - referują koordynatorzy poszczególnych powiatów:

powiat bytowski – Iwona Makurat

powiat chojnicki – Felicja Baska-Borzyszkowska, Katarzyna Główczewska

powiat człuchowski – Bożena Ugowska

powiat gdański – Aleksandra Kas

powiat kartuski – Elżbieta Bugajna

powiat kościerski – Edwarda Breza

powiat lęborski – Wanda Lew-Kiedrowska

powiat pucki – Dariusz Majkowski

powiat słupski - Danuta Pioch

powiat wejherowski - Janusz Mamelski, Tomasz Fopke

Trójmiasto  - Eugeniusz Pryczkowski

6. Dyskusja.

 

30 czerwca 2017 r.

9.00  Otwarcie sympozjum.  Moderator: Danuta Pioch.

9.10 – 10.30

Daniel Kalinowski, Antropologiczne czytanie sztuk Pawła Szefki

Iwona Makurat, Artyści w legendach Jerzego Sampa

Bożena Ugowska, Sztuka ludowa i jej twórcy w felietonach Stanisława Pestki

Elżbieta Bugajna, Motyw sztuki i artystów w poezji kaszubskiej   

Adela Kuik-KalinowskaKaszubskie uniwersum w sztuce ludowej Józefa Chełmowskiego                                   

10.40 – 12.20

Felicja Baska-Borzyszkowska, Dokazë Józefa Chełmòwsczégò – inspiracją dlô  szkólnych i młodzëznë 

Eugeniusz PryczkowskiPracownie klasztorne Żukowa i Żarnowca kolebką haftu kaszubskiego

Dorota Wilczewska, Sztuka ludowa inspiracją do tworzenia współczesnych ubiorów

Karolina Keler, Piãkno kaszëbsczégò kùńsztu w ùczbòwnikach do naùczaniô kaszëbsczégò w szkòle – o przejawach sztuki ludowej w podręcznikach do nauki języka kaszubskiego

Eugeniusz Pryczkowski, Przejawy ludowej działalności twórczej u Kaszubów w Kanadzie                                        

12.30 - 14.30

Edward Breza, Słownictwo kaszubskie w przekładzie Księgi Wyjścia  

Dušan Paždjerski , Świat sztuki i wyobrażenia estetyczne Kaszubów w leksyce 'Słownika' Ramułta

Danuta Stanulewicz, Nazwy barw w języku kaszubskim i ich psychologiczna istotność

Marek Cybulski, Pòczesna forma w kaszubszczyźnie

Paulina Węsierska, Określenia młodych ludzi w odmianie kartuskiej kaszubszczyzny

Danuta Stanulewicz, Kolory w malarstwie a kaszubskie nazwy barw                                             

14.40 - 15.20

Tomasz Fopke, Konkursy rodny mòwë

Wanda Lew-KiedrowskaWycieczki edukacyjne i ich znaczenie w poznaniu Kaszub

15.20 – 16.00 Podsumowanie zebrania plenarnego RJK.  

I zebranie RJK V kadencji

      Pierwsze posiedzenie  Rady Języka Kaszubskiego V kadencji odbędzie się w dniu 28 lutego (wtorek) 2017 r. 
w Domu Kaszubskim przy ul. Straganiarskiej 20-23 w Gdańsku.
Początek spotkania o godz. 17.15.

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie posiedzenia – prezes ZKP.

2.      Wybór protokolanta.

3.      Podsumowanie działań poprzedniej kadencji – Danuta Pioch.

4.      Wybór komisji skrutacyjnej.

5.      Prezentacja kandydatur.

6.      Wybór przewodniczącego Rady Języka Kaszubskiego V kadencji (2016-2019).

7.      Wybór członków prezydium Rady - ukonstytuowanie się zarządu.

8.      Przygotowanie ramowego planu pracy Rady.

9.      Uwagi i wnioski.

II posiedzenie RJK

Drugie posiedzenie plenarne RJK odbędzie się 
21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godzinie 17.00 
w siedzibie ZKP w Gdańsku.

Porządek spotkania:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Tworzeniu trybu rozkazującego w języku kaszubskim – dyskusja – podjęcie stosownej uchwały – ref. Danuta Pioch

3. Pisownia końcowek -i, -ii jako wariantów -ie, -cje, -sje - np. Anglii // Anglie; Rosji // Rosje – dyskusja.

4. Pisownia końcówek -a lub -u w rzeczownikach rodzaju męskiego typu lasa // lasu; Szimbarka // Szymbarku – dyskusja.

5. Nazwy miejscowe i fizjograficzne w języku kaszubskim – przygotowanie do opracowania słownika.
6.Czerwcowe sympozjum RJK – proszę o przygotowanie propozycji tematów referatów

(tematyka 2-dniowego sympozjum dotyczyć będzie sztuki (kùńsztë): m.in. architektura, malarstwo, rzeźba - Rok Józefa Chełmowskiego).

7.  Sprawy różne.

Zebranie RJK 9.12.2016

Ostatnie spotkanie członków Rady Jezyka Kaszubskiego w kadencji 2013-2016 odbędzie się 9 grudnia 2016 roku o godz. 17.00 w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.

 

 


 

Spëtôj