Rada Języka Kaszubskiego

Regulamin RJK

Ustalono koordynatorów prac komisji:

  • normalizacyjnej -
  • edukacyjnej -
  • medialno-administracyjnej -
  • kościelno-liturgicznej -
  • nie rozstrzygnięto, który zespół będzie zajmował się sprawami nazewnictwa.

Zebranie Rady Języka Kaszubskiego

 

 


 

Spëtôj