Rada Języka Kaszubskiego

Uchwały RJK

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2008 roku


Biuletyn 2008 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 2 2008 z dn. 18.01.2008 r.w sprawie wyboru formy gramatycznej w nazwach komisji RJK
Ùchwôlënk Nr 2/RJK/08 z dn. 18.01.2008 r. w sprawie wëbieru gramaticzny fòrmë w pòzwach kòmisëjów RKJ

 Uchwała Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisowni niektórych wyrażeń przyimkowych, przysłówków złożonychoraz wyrazów
 Ùchwôlënk Nr 3/RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie pisënkù niechtërnëch przëjimkòwëch wërażeniów, złożonëch przësłówków ë słowów

 Uchwała Nr 4/5/6/8RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie stosowania kaszubskich imion oficjalnych na literę A – Ż oraz ich zdrobnień  
  Ùchwôlënk Nr 4/5/6/8RJK/08 z dn. 18.04.2008 r. w sprawie brëkòwaniô kaszëbsczich òficjalnëch mión na lëtrã A – Ż a téż jich zdrobnieniów

 Uchwała Nr 7/RJK/08 z dn. 17.10.2008 r. w sprawie stosowania w języku kaszubskim dwu norm: wzorcowej i regionalnej
  Ùchwôlënk Nr 7/RKJ/08 z dn. 17.10.2008 r.w sprawie brëkòwaniô w kaszëbsczim jãz&¨kù dwù normów: wzorcowi i regionalny

¨

 

 


 

Spëtôj