Rada Języka Kaszubskiego

Uchwały 2015

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2015 roku


Biuletyn 2015 pl/csb ► pobierz

♦ Uchwała nr 1/RJK/15 z dn. 21.03.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa religijnego związanego z ubiorem i modą

 Uchwała nr 2/RJK/15 z dn. 13.05.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z rzeczami ostatecznymi

 Uchwała nr 3/RJK/15 z dn. 26.06.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminami muzycznymi - litery C-F 

 Uchwała nr 4/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania słownictwa zwiazanego z terminami geograficznymi

 Uchwała nr 5/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania skrótów nazw przypadków w języku kaszubskim 

 Uchwała nr 6/RJK/15 z dn. 20.11.2015 r. w sprawie stosowania fleksji języka kaszubskiego

 

 


 

Spëtôj