Rada Języka Kaszubskiego

Sympozjum 2014

Program zebrania plenarnego Rady Języka Kaszubskiego

we Wieżycy 27-28 czerwca 2014 roku

27 czerwca 2014 (piątek)

Słownictwo z zakresu kultury: film. Podjęcie stosowej uchwały

Dyskusja: Dwujęzyczne nazwy miejscowości: doświadczenia i perspektywy

Moderator dyskusji: Danuta Pioch 

Głosy w dyskusji:

  • Danuta Pioch Historia wprowadzania dwujęzycznych nazw miejscowości
  • Łukasz Grzędzicki Tablice z dodatkowymi tradycyjnymi nazwami miejscowości w języku kaszubskim - od szczytnych założeń ustawodawcy po skrzeczącą kaszubską rzeczywistość. Jakie wnioski można wyciągnąć z błędów popełnionych na PomorzU i w innych regionach Europy ?
  • Joanna Turzyńska  Nazwy dwujęzyczne w powiecie kościerskim –Gmina Dziemiany
  • Eugeniusz Pryczkowski  Funkcjonowanie nazw kaszubskich w środowisku
  • Prof. Edward Breza, prof. Marek Cybulski  Kilka słów o „Polsko-kaszubskim słowniku nazw miejscowych i fizjograficznych”

28 czerwca  2014 (sobota)

Referaty:

prof. Edward Breza  Typy nazwisk polskich i ich kaszubienie

prof. Marek Cybulski   Standaryzacja kaszubszczyzny. Historia, przykłady, zakres

 dr hab. Duszan  Paždjerski  Propozycje adaptacji wyrazów obcych w języku kaszubskim

prof. Edward Breza Nazwiska od nazw drzew

Marika Jelińska  O formach poczesnych w kaszubszczyźnie

prof. Daniel Kalinowski  Precz z komuną po kaszubsku. Dramaty Jana Piepki

Bożena  Ugowska  Bohaterowie swoich miejsc i czasów w publicystyce Stanisława Pestki

prof. Danuta Stanulewicz Objaśnienia dotyczące kultury kaszubskiej w Słowniku języka pomorskiego czyli kaszubskiego Stefana Ramułta.

Eugeniusz  Pryczkowski  Paweł Szefka - wybitny twórca i kreator kaszubskiego ruchu folklorystycznego

Tomasz  Fopke  Onomatopeja w pieśni kaszubskiej

dr Elżbieta Bugajna Wychowanie przez sztukę

prof. Danuta Stanulewicz, Wanda Lew-Kiedrowska  Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży

Wanda Lew- Kiedrowska  10 lat majówki z Józefem Wybickim

Eugeniusz Pryczkowski  Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie w sztuce i promocji regionu

Danuta Pioch  Podsumowanie zebrania plenarnego RJK. Zakończenie.

 

 

 


 

Spëtôj